Trapella, Els versus Fènix, Agost, Sagrada Família
Trapella
Agost